Currently browsing tag

Jujur

gesang jujur

Gesang Kanthi Jujur

Waosan: Lukas 16: 1-13   Miturut KBBI, jujur punika dipun mangertosi pinangka gesang kalawan ati kang lurus, boten ngapusi, lan blaka suta. Jujur punika ugi ateges boten nyidrani tiyang sanès. Nyidrani tiyang sanès punika tegesipun boten manut kaliyan pranatan lan pasarujukan. Wonten ing waosan Injil, wonten cariyos bab juru gedhong ingkang …

Jujur Ajur ?

Renungan Minggu, 28 Oktober 2012 Bacaan : Matius 5 : 33-37   Ada kisah nyata dalam dunia pendidikan, kisah ibu Siami ’’secuil …

Setia dan Jujur

Renungan Minggu, 7 Oktober 2012 Bacaan : Matius 24 : 45-47 Pada hari Minggu, 7 Oktober 2012 kita memasuki Bulan Keluarga tahun 2012 …

Berkarya Dengan Jujur

Bahan Persekutuan Doa Bulan Keluarga Tahun 2012, dikutip apa adanya dari Bahan MPHB Sinode GKJ di http://gkj.or.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=576   1.    NYANYIAN KJ 7 YA …

Akibat Kata

Bahan Persekutuan Doa Bulan Keluarga Tahun 2012, dikutip apa adanya dari Bahan MPHB Sinode GKJ di http://gkj.or.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=576   1.        NYANYIAN  KJ 406 YA …

Pola Asuh Hidup Jujur

Bahan Persekutuan Doa Bulan Keluarga Tahun 2012, dikutip apa adanya dari Bahan MPHB Sinode GKJ di http://gkj.or.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=576   1.    SAAT TEDUH 2.    PUJIAN …

Tinggal di Dalam Dia Pasti Bisa

BahanPersekutuan Doa Bulan Keluarga Tahun 2012, dikutip apa adanya dari Bahan MPHB Sinode GKJ di http://gkj.or.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=576   1.    SAAT TEDUH 2.    PUJIAN KJ …

Berani Bersusah-susah Untuk Menjadi Orang Jujur

Bahan Persekutuan Doa Bulan Keluarga Tahun 2012, dikutip apa adanya dari Bahan MPHB Sinode GKJ di http://gkj.or.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=576   1.    SAAT TEDUH 2.    PUJIAN …

NORMAL

Bahan Persekutuan Doa Bulan Keluarga Tahun 2012, dikutip apa adanya dari Bahan MPHB Sinode GKJ di http://gkj.or.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=576   1.    SAAT TEDUH 2.    PUJIAN …

Prestasi Yes, Jujur Harus

Bahan PA Pemuda Bulan Keluarga Tahun 2012, dikutip apa adanya dari Bahan MPHB Sinode GKJ di http://gkj.or.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=576   TUJUAN: Remaja/pemuda gereja tergerak untuk …