Currently browsing author

gkjwkm

sang kristus Ratu sejati

Sang Kristus Ratu Ingkang Sejati

Waosan:  Lukas 23 : 33-43   Ratu punika ingkang kagungan kuwaos paling agung lan nindakaken paprentahan tumraping tiyang kathah. Pramila sinten ingkang jumeneng ratu mboten mujudaken pepinginan dhiri pribadinipun, ananging kagem para tiyang ingkang dipunladosi ing paprentahanipun. Gusti Yesus Sang Kristus miturut Kitab Wahyu 17:14 lan 19:16 punika jumeneng Ratune para …

mengembangkan spirit kehidupan

Mengembangkan Spirit Kehidupan

Bacaan: Ayub 19:23-27a  |  Lukas 20:27-38   Semangat adalah salah satu kunci dari keberhasilan kehidupan manusia, baik secara fisik dan spiritual. Semangat dapat …

gesang jujur

Gesang Kanthi Jujur

Waosan: Lukas 16: 1-13   Miturut KBBI, jujur punika dipun mangertosi pinangka gesang kalawan ati kang lurus, boten ngapusi, lan blaka suta. Jujur …