Currently browsing tag

gesang

Nindakna Kamursidan, Nguculi Jireting Gesang

Nindakna Kamursidan, Nguculi Jireting Gesang

Bacaan : Yesaya 58: 9b-14  |  Lukas 13: 10-17  Kamursidan dados margining gesang ingkang dipunremeni dening tiyang ingkang ngrasuk agama. Kamursidan punika kathah wujudipun. Asring dados pamanggih umum bilih wujudipun kamursidan punika nindakaken tata cara ibadah. Pamanggih punika leres ananging mboten cekap miturut sabdanipun Gusti Allah. Menawi tiyang ngrasuk agama …