Currently browsing tag

Anugerah

KANUGRAHANING

Kanugrahaning Pamratobat

Yesaya 55: 1-9 | Lukas 13: 1-9   Mboten wonten manungsa ingkang babar pisan mboten nindakaken kalepatan. Kathah tiyang ingkang sami remen menawi ningali tiyang sanes nindakaken kalepatan, awit lajeng saged njeksani lan rumaos langkung sae/leres. Kathah tiyang ingkang remen menawi saged njeksani tiyang sanes bab kalepatanipun, ananging mboten purun …

lovelaw

Sangat Besar Anugerah Tuhan

Renungan Minggu 3 April 2011 Bacaan : 1 Timotius 1 : 12-17 Nats : 1 Timotius 1 : 15-16 Anugerah adalah tema …