Currently browsing tag

gesang kanthi jujur

gesang jujur

Gesang Kanthi Jujur

Waosan: Lukas 16: 1-13   Miturut KBBI, jujur punika dipun mangertosi pinangka gesang kalawan ati kang lurus, boten ngapusi, lan blaka suta. Jujur punika ugi ateges boten nyidrani tiyang sanès. Nyidrani tiyang sanès punika tegesipun boten manut kaliyan pranatan lan pasarujukan. Wonten ing waosan Injil, wonten cariyos bab juru gedhong ingkang …