Currently browsing tag

kapitadosan

tumindak gesang wujud kapitadosan

Tumindak Gesang Wujud Kapitadosan

Waosan: Matéus 16: 13-17   Ngakeni kapitadosan kanthi pangucap asring dipuntindakaken dening tiyang ingkang ngrasuk agama. Pangaken punika asring gampil katindakaken, matemah sampun dados kawontenan lumrah. Ananging pangaken bab kapitadosan punika mboten namung ana ing lathi, lan kedah maujud ing gesang lumantar tumindak nyata ing gesang tiyang pitados. Menawi pangaken punika …