Currently browsing tag

Yesus Ratu sejati

sang kristus Ratu sejati

Sang Kristus Ratu Ingkang Sejati

Waosan:  Lukas 23 : 33-43   Ratu punika ingkang kagungan kuwaos paling agung lan nindakaken paprentahan tumraping tiyang kathah. Pramila sinten ingkang jumeneng ratu mboten mujudaken pepinginan dhiri pribadinipun, ananging kagem para tiyang ingkang dipunladosi ing paprentahanipun. Gusti Yesus Sang Kristus miturut Kitab Wahyu 17:14 lan 19:16 punika jumeneng Ratune para …