Currently browsing tag

wartos

martosken

Martosken Pakaryanipun GUSTI ing Saklebeting Kekirangan

waosan: Yokanan 9: 1-41   Kanthi pangrasa kita saged ngraosaken kabingahanipun tiyang pepriman ingkang mripate wuta wiwit lair mila lajeng saged ningali. Tiyang punika nampi kanugrahan ingkang ageng awit pakaryanipun Gusti Yesus ingkang paring kasarasan. Kathah tiyang sami gumun, nanging wonten ingkang boten remen inggih punika tiyang Farisi awit tumindakipun Gusti Yesus …