Currently browsing tag

nyembah Kristus ratuning jagad

nyembah kristus ratuning jagad

Nyembah Kristus Ratuning Jagad, Preduli Sesami

Waosan: Matéus 25: 31-45  |  Yehézkiél 34: 11-16; 20-24   Kénging punapa tiyang pitados kedah nresnani tumrap sesami? Wangsulanipun miturut kapitadosan kita inggih punika awit Gusti sampun langkung rumiyin nresnani dhateng manungsa. Minangka tiyang pitados umat kagunganipun Gusti, kita kedah gesang kanthi setya tuhu marang Panjenenganipun. Lumantar waosan dinten punika, kita …