Currently browsing tag

kawungokaken kangge lelados

kawungokaken kangge lelados

Kawungokaken Kanggé Lelados

Waosan:  1 PETRUS 1: 17-23      Gusti Yesus sampun Wungu saking antawisipun tiyang pejah, ingkang kita pèngeti lan kita pahargya wonten ing dinten Paskah. Pèngetan paskah punika mratélakaken katresnanipun Allah dhateng manungsa, ingkang sampun kababar wonten ing sangsara, séda lan wungunipun Sang Kristus. Kanthi patrap kados makaten anggènipun Allah wonten ing …