Currently browsing tag

katresnan

nggegulang katresnan

Nggegulang Katresnan

Waosan : Matéus 22 : 34 – 46   Kanggé miwiti reraosan kita punika, wonten pawarta bab nèm–nèman ingkang kendelipun linangkung. Ing sawijiné dina nèm–nèman kala wau nggadahi tanggel jawab njagi katentreman ing gréja ingkang nembé mèngeti pahargyan Natal. Kasunyatanipun punika dados tanggel-jawab ingkang pungkasan. Piyambakipun tilar-donya nalika madosi lan nebihaken …