Currently browsing tag

Gesang minangka warga kratoning Allah

gesang minangka warga kratoning Allah

Gesang Minangka Warga Kratoning ALLAH

Waosan: Matéus 13: 33 Gusti Yesus paring piwulang bab kratoning swarga. Kratoning swarga punika sanes kawontenan saksampunipun pejah, ananging nedahaken kawontenan samangke ing donya punika. Donya punika kagungan lan titahipun Allah, mila kratoning swarga ing donya punika ugi dipunsebut kratoning Allah. Allah dipungambaraken minangka ratu ing kratonipun. Allah kagungan kuwaos ingkang …