Currently browsing tag

anugrah

KANUGRAHANING

Kanugrahaning Pamratobat

Yesaya 55: 1-9 | Lukas 13: 1-9   Mboten wonten manungsa ingkang babar pisan mboten nindakaken kalepatan. Kathah tiyang ingkang sami remen menawi ningali tiyang sanes nindakaken kalepatan, awit lajeng saged njeksani lan rumaos langkung sae/leres. Kathah tiyang ingkang remen menawi saged njeksani tiyang sanes bab kalepatanipun, ananging mboten purun …